Våra tjänster inom vibrationsmätning & omgivningspåverkan

KOntakta oss for konsultation

Behöver du mer information eller en kostnadsfri offert.

Vibrationsmätning
vid markarbeten och sprängningar

Högkvalitativa vibrationsmätningar ger information som kan användas för att undvika skador och bedöma vilka åtgärder som krävs för att reducera vibrationer

läs mer om vibrationsmätning

Riskanalys vid sprängning & pålning

Riskanalys för arbeten så som sprängning, pålning och andra markarbeten skapar förutsättningar för att ett vibrationsalstrande arbete utförs på ett så säkert, bland annat genom förslag till kontrollåtgärder. Läs mer här på exempel på de delar vi utför inom en riskanalys.

läs mer om riskanalys

Omgivningspåverkan & Besiktning

Vi kan allt ifrån projektledning med inriktning på omgivningskontroll, uppföljning och löpande avstämningar vilket kan göra ert projekt mera kostnadseffektivt. Vi utför även detaljerade besiktningar av kringliggande fastigheter och hus inför och efter utförda sprängning och andra typer av vibrationsalstrande markarbeten.

läs mer om besiktning

Referenser inom vibrationsmätning & omgivningpåverkan