Våra tjänster inom vibrationsmätning & omgivningspåverkan

KOntakta oss for konsultation

Behöver du mer information eller en kostnadsfri offert.

Vibrationsmätning
vid markarbeten och sprängningar

Högkvalitativa vibrationsmätningar ger information som kan användas för att undvika skador och bedöma vilka åtgärder som krävs för att reducera vibrationer

Om vibrationsmätning

Viktigt att känna till om vibrationsmätning

Mätning av vibrationer är ett mycket viktigt steg vid många typer av markarbete. Informationen från vibrationsmätning kan användas för att undvika eller minimera skador samt rekommendera åtgärder för att minska de vibrationer som uppstår. Mätningsdata kan också användas för att kunna hitta eventuella samband mellan vibrationer och förändringar som uppstår vid arbete.

Vi arbetar enligt svensk standard och använder oss av avancerade instrument som analyserar och rapporterar vibrationerna i realtid. Det möjliggör snabba justeringar av arbetssätt och metoder vid behov.

Faktorer som påverkar hur en byggnad tar upp vibrationer

Det är många faktorer som man måste ta hänsyn till när man utför vibrationsmätningar i exempelvis en byggnad. Bland annat så påverkar underlaget som byggnaden står på hur den tar upp vibrationer. Lerig mark beter sig annorlunda än berg för att ta ett exempel.

Även själva byggnadens eller anläggningens material och konstruktion är avgörande för hur vibrationer sprider sig samt för hur vi genomför vibrationsmätning. Det är skilda tillvägagångssätt och gränsvärden för exempelvis en rejält byggd bro med stålförstärkning, en modern bostadsbyggnad av trä eller om vi ska mäta vibrationer i en känslig konstruktion som en kyrka med höga valv.

Även byggnadens fasad bör man ha i åtanke vid vibrationsmätning då exempelvis en äldre rappad eller putsad fasad är mycket känsligare än en fasad med träpanel som bättre kan absorbera både stötar och vibrationer.

Detta är bara några exempel på de olika faktorer som påverkar hur och var vibrationsmätning bör utföras vid olika typer av vibrationsalstrande arbeten. Klicka vidare och läs mer om våra arbetsmetoder nedan.

läs mer om vibrationsmätning

Riskanalys vid sprängning & pålning

Riskanalys för arbeten så som sprängning, pålning och andra markarbeten skapar förutsättningar för att ett vibrationsalstrande arbete utförs på ett så säkert, bland annat genom förslag till kontrollåtgärder. Läs mer här på exempel på de delar vi utför inom en riskanalys.

läs mer om riskanalys

Omgivningspåverkan & Besiktning

Vi kan allt ifrån projektledning med inriktning på omgivningskontroll, uppföljning och löpande avstämningar vilket kan göra ert projekt mera kostnadseffektivt. Vi utför även detaljerade besiktningar av kringliggande fastigheter och hus inför och efter utförda sprängning och andra typer av vibrationsalstrande markarbeten.

läs mer om besiktning

Referenser inom vibrationsmätning & omgivningpåverkan