Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB ska:

  • Genom nära kontakt med kunden uppfylla och överträffa alla behov och förväntningar avseende omgivningspåverkan genom att följa för verksamheten erforderliga lagar och förordningar.
  • Genom utveckling av fjärrstyrda tjänster för miljöövervakning kombinera ett aktivt affärsmässigt miljöarbete med miljövänliga arbetssätt.
  • Genom att betona miljömässiga fördelar vid anlitande av Westberg driva utvecklingen inom vår bransch mot ett miljövänligare arbetssätt.