Besiktning och vibrationsmätning vid Kv.Höder, Skellefteå

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Beställare
Nåiden Bygg

Projektbeskrivning

Omfattning: Besiktning och vibrationsmätning vid Kv.Höder.
Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB har genomfört en besiktning av kringliggande fastigheter enligt upprättad riskanalys. Vibrationsmätning kommer att genomföras under hela projektet.

Vi är glada att vi fått förtroende av Nåiden Bygg att samarbeta i detta projekt.