Besiktningar och vibrationsmätning Kv Släden, Skellefteå

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Första etappen i bygget av det nya bostadsområdet kommer resultera i cirka 70 nya bostäder. Det nya området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Södertorg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Huset kommer bli sex våningar högt, med parkeringshus i källaren och kommer innehålla bostäder i varierad storlek.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och vibrationsmätning.