Projektledning & riskanalys Nacka Padel, Nacka

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnad av ny padel arena i Nacka. I samband med uppförandet av den nya arenan har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av sprängnings, – schaktnings – och packningsarbeten i tätbebyggt område och trafikerade leder.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och infrastruktur, vibrationsmätningar och skadeutredningar.