Projektledning Santa Maria, Kungsbacka

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnation i samband med ny godsterminal. I samband med uppförandet av den ny godsterminalen så har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av schaktnings, – packnings – och pålningsarbeten.

Westberg har agerat projektledning, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och vibrationsmätningar på dessa.