Projektstöd och mätningar Nipan 2, Skellefteå

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Skellefteå växer och det finns ett stort behov att bostäder. I projektet Nipan 2, Skellefteå kommer det att byggas två bostadshus med 74 lägenheter.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och vibrationsmätning.