Projektstöd & riskanalys mm Sågklingan 6, Västerås

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Inom fastigheten SÅGKLINGAN 6, Västerås kommun planeras det att byggas flerbostadshus fördelat på tre st huskroppar. I samband med grundläggning av dessa hus kommer det vara aktuellt att utföra vibrationsalstrande arbeten.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och vibrationsmätning.