Riskanalys, bullermätning och vibrationsmätning Östermalm, Luleå

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Skanska
Beställare

Projektbeskrivning

Omfattning: Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB har upprättat en riskanalys och genomfört besiktningar, bullermätningar och vibrationsmätningar i samband med Skanskas projekt Östermalm, Luleå.

Westberg har genomfört besiktningar och vibrationsmätningar genom hela projektet.

Bullermätning i samband med pålningen har gjorts för att säkerställa att buller nivåer hålls.