Riskanalys och vibrationsmätning Kv.Liggunderlaget, Luleå

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Beställare
Serneke

Projektbeskrivning

Omfattning: Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB har upprättat en riskanalys och genomfört besiktning och vibrationsmätning åt Sernekes projekt Kv. Liggunderlaget.

Westberg är glada för samarbetet i detta projekt.