Riskanalys SEEL, Säve Flygplats, Göteborg

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnation av Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag.

Westberg har upprättat riskanalys avseende vibrationer i samband med schaktnings, – packnings och pålningsarbeten intill Säve Flygplats, Göteborg.