Riskanalys & vibrationsmätning Norra Hamnen, Enköping

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnad av nytt flerbostadshus centralt i Enköping. I samband med uppförandet av det nya flerbostadshuset har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av schaktnings, – packnings och pålningsarbeten i tätbebyggt område.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus, vibrationsmätningar och skadeutredningar.