Riskanalyser & mätningar Bergsfallet, Göteborg

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnad av nytt flerbostadshus i Göteborg. I samband med uppförandet av det nya flerbostadshuset har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av sprängnings, -schaktnings, – packnings – och pålningsarbeten i tätbebyggt område.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus, vibrationsmätningar, skadeutredningar och hantering av Kretslopp & Vattens infrastruktur.