Skadeutredningar & vibrationsmätning Ekmansgatan, Göteborg

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnad av en kombinerad bostads- och kontorsfastighet. Projektet är benäget ca 100 meter från Avenyn i centrala Göteborg. I samband med uppförandet av det nya flerbostadshuset har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av sprängnings, -schaktnings – och packningsarbeten i tätbebyggt område.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus, vibrationsmätningar, skadeutredningar och hantering av Kretslopp & Vattens infrastruktur.