Vibrationsmätning vid VA-arbeten, Morkullevägen, Skellefteå

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Beställare
Skellefteå Kommun

Projektbeskrivning

Omfattning: Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB har fått i uppdrag att ta hand om all vibrationsmätning i samband med att alla VA-ledningar byts ut längst med Morkullevägen.