Vibrationsmätning Nordtag, Kungälv

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Exploatering och nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Kungälv. I samband med exploateringsområdet så har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av schaktnings, – packnings och sprängningsarbeten.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och vibrationsmätningar på dessa.