Vibrationsmätning & riskanalys Viksjö, Järfälla

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnad av nytt flerbostadshus i Viksjö. I samband med uppförandet av det nya flerbostadshuset har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av schaktnings, – packnings och pålningsarbeten i tätbebyggt område.

Westberg har agerat projektstöd, utfört riskanalys, för- och efterbesiktningar av närliggande hus och vibrationsmätningar på dessa.