Här hittar ni några utvalda objekt där vi utfört olika typer av arbeten så som vibrationsmätningar, bullermätningar, besiktningar vid sprängningsarbeten samt riskanalyser med mera.

Projekteringsgrupp avseende riskanalyser med Balder

Läs mer

Kv Grönskär och Kv Söderarm, Stockholm

Läs mer