Bullermätning

Buller behöver övervakas på bland annat byggarbetsplatser, i täktverksamheter och i trafiken. Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll har expertis på området och kan utföra mätningar enligt exempelvis Naturvårdsverkets riktlinjer.

Kontakta oss för bullermätning

REFERENSER