Luftstötvåg

Vid sprängning av höga pallhöjder kan en koncentrerad luftstötvåg uppstå som kan påverka omgivningen negativt. För att förstå reaktioner från omgivningen och bedöma risken för skador är det därför viktigt att utöver vibrationer även mäta luftstötvåg.

Luftstötvågen kan skada byggnader på andra sätt än vibrationer. Vågens utbredning är beroende på väder och vind.

Kontakta oss för mätning

REFERENSER