Närboende och tredjeman

Bygg- och anläggningsprojekt påverkar omgivningen, bland annat boende. De berörda förväntar sig att byggherren kommunicerar om projektet. Goda relationer med omgivningen skapar förutsättningar för förståelse och acceptans för buller, vibrationer, väghinder och andra störningar.

Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB stöttar beställare i dessa kontakter. Vi förutser risker och tar fram handlingsplaner för kommunikation, exempelvis i form av utskick, anslag, jourlinjer, öppet hus på arbetsplatsen och sms-aviseringar om sprängningar. Besiktningsmannen fungerar ofta som projektets ansikte utåt.

Kontakta oss för hjälp

REFERENSER