Provtryckning av Skorstenar och rökkanaler

Även rökkanaler/eldstäder kan påverkas av vibrationsalstrande arbeten i närområdet.

Vi erbjuder därför kontroll/provtryckning både före och efter att de vibrationsalstrande arbetena utförts. Rökkanalernas skick och täthet kontrolleras och dokumenteras enligt Svensk Standard (460 48 60).

Omfattning av besiktningen sker enligt upprättad riskanalys.

Kontakta oss för en kontroll

REFERENSER