VATTENPROV OCH KONTROLLAVGIFT BRUNNAR

Kontroll på omgivningen gäller också brunnar och vattenkvaliteten nära ett byggprojekt.

När markarbeten utförs nära borrade och grävda brunnar kan vattenkvaliteten, kapaciteten och nivån påverkas. Därför behöver brunnar kontrolleras och vattenprov tas före och efter att markarbeten utförts.

Vattenanalys & nivåmätning

Vi tar vattenprov från fastighetens kranvatten och lämnar därefter in det för analys till ett oberoende laboratorium. De vanligaste vattenproverna som tas är kemisk och mikrobiologisk kontroll.

Vi utför även nivåmätning och kapacitetsprov av brunnar.

Kontakta oss för vattenprov

REFERENSER