Avancerade vibrationsmätningar vid markarbeten

Högkvalitativa vibrationsmätningar ger information som kan användas för att undvika skador och bedöma vilka åtgärder som krävs för att reducera vibrationer vid markarbeten.

I samband med sprängning, pålning, packning och andra anläggningsarbeten visar mätning om tillåtna vibrationsgränser överskrids eller är på väg att överskridas. Om en förändring uppstår kan det snabbt klargöras om det finns ett orsakssamband mellan anläggningsarbetet och den dokumenterade förändringen.

Vibrationsmätning med realtidsanalys

Mättekniken är datoriserad och vi använder ett system som gör vibrationsmätning användarvänligt, lätt överskådligt och kostnadseffektivt. Mätdatan överförs till er i realtid via sms eller e-post så att ni snabbt kan anpassa ert arbetssätt. På så sätt minimeras risken för förändringar på kringliggande fastigheter och miljö vid t ex pålning eller sprängning & andra markarbeten.

Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning.

Kontakta oss för vibrationsmätning

REFERENSER